logo
ՓԱԿԵԼMenu
2021
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

«Ավրորա» Մրցանակ

2021 թ. «Ավրորա» մրցանակի առաջադրման փուլն ավարտված է
2021 թ. «Ավրորա» մրցանակի առաջադրման փուլն ավարտված է Այս տարի հարյուրավոր հայտեր են ստացվել, որի արդյունքում 585 եզակի թեկնածու է առաջադրվել մրցանակին:
ԿԱՐԵՎՈՐ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԸՆՏՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ