Գաղտնիություն

«Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնություն» բարեգործական հիմնադրամը («Ավրորա» հիմնադրամ, «մենք», «մեզ» կամ «մեր») պարտավորվում է կատարել օրենքով նախատեսված իր պարտավորությունները եւ պաշտպանելու այն անձանց իրավունքներն ու ազատությունները, որոնց անձնական տվյալները հավաքագրվում են «Ավրորա» հիմնադրամի կողմից իր գործունեության ընթացքում:
 

«Ավրորա» հիմնադրամն օգտագործում է Ձեր մասին հավաքագրված տեղեկատվությունը.

 • Ձեր կողմից «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնությունից հայցվող կամ Ձեր կողմից «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության հետ համագործակցության շրջանակում ակնկալվող տեղեկատվությունը եւ աջակցությունը Ձեզ տրամադրելու համար։
 • Տեղեկագրի թողարկումները Ձեզ ուղարկելու, «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության առաջիկա միջոցառումների ու նախագծերի մասին Ձեզ տեղեկացնելու համար, որոնք, ըստ «Ավրորա» հիմնադրամի, կարող են Ձեզ հետաքրքրել։
 • Ըստ Ձեր ցանկության՝ «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության միջոցառումներին, քննարկումներին եւ այլ գործունեությանը Ձեր մասնակցությունը թույլատրելու համար։
 • Ձեր անձնական տվյալները, ներառյալ՝ Ձեր մասնակցությամբ լուսանկարները կամ տեսանյութերը, տարբեր մեդիա հարթակներում, ներառյալ՝ սոցիալական հարթակներում օգտագործելու համար։
 • Վիճակագրություն եւ այլ զեկույցներ նախապատրաստելու համար։
 • Ձեր հարցումներն ուսումնասիրելու եւ դրանց անմիջապես ընթացք տալու համար։
 • Ձեր անձնական տվյալները բացահայտելու կամ դրանք փոխանցելու համար, եթե «Ավրորա» հիմնադրամն օրենքով պարտավորված է այդպես անել։

«Ավրորա» հիմնադրամը չի մշակի Ձեր անձնական տվյալները որեւէ նպատակով, որը կհակասի վերոշարադրյալին կամ արգելված է օրենքով։

Ձեր նախընտրությունների բացահայտման, անհատականացման եւ Կայքի օգտագործման բարելավման նպատակով օգտագործվում են «cookie» ֆայլեր: Եթե չեք ցանկանում օգտագործել «cookie» ֆայլեր, ապա պետք է փոխեք Ձեր ցանցային դիտարկիչի կարգավորումները: Դուք պետք է տեղյակ լինեք, որ «cookie» ֆայլերի անջատումը կարող է հանգեցնել Կայք մուտք գործելու անհնարինության: 

Ձեր անձնական տվյալների մշակմանը համաձայնություն տալու ամսաթիվ է համարվում Կայքում Ձեր անձնական տվյալների մուտքագրման ամսաթիվը:

Մենք իրականացնում ենք համապատասխան տեխնիկական եւ կազմակերպչական միջոցառումները կամ ապահովում ենք դրանց իրականացումը` մեր կողմից հավաքագրվող եւ պահվող տեղեկատվությունը, դրա անօրինական կամ պատահական հասանելիությունից, անձնական տվյալների ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենելուց, տարածելուց, ինչպես նաեւ այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու համար։ 

Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է մասնագիտացված «Google Analytics» եւ «Yandex.Metrica» վեբ-ծրագրերի միջոցով` համաձայն կանոնների, որոնց հղումները ներկայացված են ստորեւ: Դուք սույնով տալիս եք համաձայնություն Ձեր վերոնշյալ անձնական տվյալների փոխանցմանը «Գուգլ» ՍՊԸ-ին (ԱՄՆ, Կալիֆորնիա, Մաունթին Վյու, Ամֆիթատրոն Փարքվեյ 1600) եւ «Յանդեքս» ՍՊԸ-ին (Ռուսաստան, Մոսկվա 119034, Լեւ Տոլստոյի փողոց 16), ներառյալ միջսահմանային փոխանցումը: Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցումն իրականացվում է գործող օրենսդրությանը համապատասխան, պայմանով, որ բավարարված է անձնական տվյալների պաշտպանության պատշաճ մակարդակը: 

«Google Analytics» գաղտնիության քաղաքականություն 

«Yandex.Metrica» գաղտնիության քաղաքականություն
 

Թեեւ «Ավրորա» հիմնադրամը ջանք չի խնայում Ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովելու համար, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ինտերնետով փոխանցվող տեղեկությունների անվտանգությունը երաշխավորել հնարավոր չէ։ Ուստի, ինտերնետով անձնական տվյալների որեւէ փոխանցում, ներառյալ Կայքում այդպիսի տվյալների մուտքագրման ընթացքը, կատարվում է Ձեր անձնական պատասխանատվությամբ: 

Տվյալների սուբյեկտի իրավունքները

Հանդիսանալով տվյալների սուբյեկտ, Դուք ունեք որոշակի իրավունքներ, որոնցից կարող եք օգտվել, եթե «Ավրորա» հիմնադրամը տիրապետում կամ մշակում է Ձեր անձնական տվյալները: Մասնավորապես՝

 • Հասանելիության իրավունք․ Դուք իրավունք ունեք խնդրելու Ձեր մասին տեղեկատվության կրկնօրինակը, որին տիրապետում է «Ավրորա» հիմնադրամը:
 • Ուղղումներ կատարելու իրավունք․ Դուք իրավունք ունեք ուղղելու «Ավրորա»  հիմնադրամի կողմից Ձեր վերաբերյալ պահվող ոչ ստույգ եւ թերի տվյալները:  
 • Մոռացված լինելու իրավունք․ Դուք իրավունք ունեք խնդրելու վերացնել «Ավրորա» հիմնադրամի կողմից Ձեր վերաբերյալ պահվող տեղեկությունները՝ որոշակի հանգամանքների առկայության դեպքում:  
 • Մշակումը սահմանափակելու իրավունք․  Դուք իրավունք ունեք սահմանափակելու Ձեր անձնական տվյալների մշակումը՝ որոշակի հանգամանքների առկայության դեպքում:
 • Տեղափոխելու իրավունք․ Դուք իրավունք ունեք պահանջելու «Ավրորա» հիմնադրամի կողմից պահվող Ձեր անձնական տվյալները փոխանցել այլ կազմակերպությունների:
 • Առարկելու իրավունք․ Դուք իրավունք ունեք առարկելու Ձեր անձնական տվյալների մշակման որոշակի եղանակների դեմ, ինչպես նաեւ խնդրելու դադարեցնել կամ սահմանափակել Ձեր  անձնական տվյալների մշակումը:   

Նշված իրավունքներն իրացնելու համար խնդրում ենք կապ հաստատել «Ավրորա»  հիմնադրամի հետ՝ «Կոնտակտային տվյալներ» բաժնում նշված կոնտակտային տվյալների միջոցով: Եթե «Ավրորա» հիմնադրամը մերժում է Ձեր դիմումը, ապա պետք է պատճառաբանի: Դուք իրավունք ունեք բողոքարկելու, ինչպես նշված է «Բողոքներ» բաժնում։

Եթե ցանկանում եք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ Ձեր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ, կամ դիմել մեզ շտկելու, թարմացնելու կամ ջնջելու Ձեզ վերաբերող ցանկացած անձնական տվյալ, ապա կարող եք դիմել «Ավրորա» հիմնադրամին` [email protected] էլ. հասցեով: Միեւնույն ժամանակ, Ձեր գաղտնիությունը եւ անվտանգությունը պաշտպանելու համար, «Ավրորա» հիմնադրամը կարող է ողջամիտ քայլեր ձեռնարկել Ձեր ինքնությունը ստուգելու համար՝ նախքան Ձեր դիմումի հիման վրա որեւէ քայլ ձեռնարկելը (օրինակ՝ պահանջել որպեսզի նշեք այն էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որը Դուք նախկինում հաստատել եք կայքում):

Անձնական տվյալների մշակման հիմքը

«Ավրորա» հիմնադրամը կմշակի անձնական տվյալները միայն այն դեպքում, երբ ունի օրինական հիմք անձնական տվյալների մշակման համար: Տվյալների մշակման օրինական հիմքը կախված կլինի հավաքագրված տեղեկատվության բնույթից եւ «Ավրորա» հիմնադրամի կողմից օգտագործման նպատակներից, բայց կլինի ներքոնշյալներից մեկը կամ մի քանիսը.

 • Համաձայնություն. Դուք տվել եք Ձեր համաձայնությունը «Ավրորա» հիմնադրամին՝ Ձեր անձնական տվյալները որոշակի նպատակով մշակելու համար:
 • Պայմանագիր. Մշակումն անհրաժեշտ է «Ավրորա» հիմնադրամի հետ կնքած պայմանագրի նպատակներով կամ այն պատճառով, որ Դուք «Ավրորա» հիմնադրամին խնդրել եք որոշակի քայլեր ձեռնարկել նախքան պայմանագիր կնքելը:
 • Իրավական պարտավորություն. Մշակումն անհրաժեշտ է, որպեսզի «Ավրորա» հիմնադրամը կատարի իր իրավական պարտավորությունները:
 • Կենսական շահեր. Մշակումն անհրաժեշտ է ինչ-որ մեկի կյանքը պաշտպանելու համար:
 • Օրինական շահեր. Մշակումն անհրաժեշտ է «Ավրորա» հիմնադրամի օրինական շահերի կամ երրորդ անձանց օրինական շահերի պաշտպանության համար:

Այս նպատակների համար «Ավրորա» հիմնադրամը կարող է հավաքագրել Ձեր անձնական տվյալները, այդ թվում` անունը, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, ազգությունը, բնակության երկիրը, էլ. փոստի հասցեները, կոնտակտները, տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով ներկայացվում են Կայքի էջերի միջոցով (ներառյալ՝ IP հասցեն, Կայքի այցելությունների աղբյուրը եւ որոնումների կամ գովազդային հարցումների մասին տեղեկատվությունը, օգտագործողի սարքի վերաբերյալ տվյալները, մկնիկի հպումները, Կայքի էջերի տարրերի վրա սեղմումները, լրացման դաշտերը, էջերի դիտումները, դիտված վահանակների մասին տեղեկությունները եւ տեսանյութերի դիտումները, լսարանի սեգմենտը բնութագրող տվյալներ, սեսիայի պարամետրերը, այցելության ժամանակի եւ տեւողության վերաբերյալ տեղեկություններ, «cookie» ֆայլերում զետեղված նույնացուցիչները։
 

Անձնական տվյալների պահման ժամկետը
 

«Ավրորա» հիմնադրամը պահելու է Ձեր անձնական տվյալներն այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք այլեւս անհրաժեշտ չեն այն նպատակների համար, որի համար հավաքագրվել են կամ այլ կերպ պահանջվում կամ թույլատրվում է օրենքով։ Այդ ժամանակից հետո մենք կամ կջնջենք, կամ անանուն կդարձնենք Ձեր անձնական տվյալները կամ, եթե դա անհնար է, ապահով կպահենք Ձեր անձնական տվյալները եւ կբացառենք դրանց հետագա օգտագործումը, մինչեւ հնարավոր կլինի դրանք ջնջել։

Դուք կարող եք հետ կանչել Ձեր անձնական տվյալները մշակելու համաձայնությունը էլ. փոստով՝ օգտագործելով ստորեւ նշված Կոնտակտային տվյալները: Երբ «Ավրորա» հիմնադրամն ստանա անձնական տվյալները մշակելու համաձայնությունը հետ կանչելու վերաբերյալ Ձեր ծանուցումը, «Ավրորա» հիմնադրամը կջնջի Ձեր անձնական տվյալները շտեմարաններից՝ տեղակայված ներքին եւ (կամ) արտաքին ցանցերում:

Անվտանգությունը եւ պատասխանատվությունը

«Ավրորա» հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման համար, եթե այդպիսի տվյալները. 

 • հայտնվում են հանրային տիրույթում՝ նախքան կորելը կամ բացահայտվելը,
 • ինքնուրույն մշակվել են երրորդ անձանց կողմից,
 • ձեռք են բերվել երրորդ անձանց կողմից Կայքի ֆայլերին չթույլատրված մուտքի միջոցով,
 • բացահայտվել են Ձեր համաձայնությամբ:

Դուք պատասխանատու եք ներկայացված անձնական տվյալների օրինականության, ճշգրտության եւ ճշմարտացիության համար` համաձայն գործող օրենսդրության:

Կոնտակտային տվյալները

Հարցերի կամ դիմումների դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ [email protected] էլ. հասցեով։

Բողոքները

Եթե ցանկանում եք բողոք ներկայացնել այն մասին, թե ինչպես են Ձեր անձնական տվյալները մշակվում «Ավրորա» հիմնադրամի կողմից կամ ինչպիսի ընթացք է տրվել Ձեր դիմումին, Դուք իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել՝ կապվելով հետեւյալ էլ. հասցեով. [email protected].

Սույն Քաղաքականության փոփոխությունները

«Ավրորա» հիմնադրամը կարող է ժամանակ առ ժամանակ առանց Ձեզ տեղեկացնելու թարմացնել կամ լրացումներ կատարել սույն Քաղաքականության մեջ՝ օրենքին կամ փոփոխվող ներքին քաղաքականությանն այն համապատասխանեցնելու համար։ Յուրաքանչյուր թարմացում, տվյալ փոփոխության ամսաթվով, կհրապարակվի Կայքում։ Ուստի՝ խնդրում ենք երբեմն այցելել այս էջ՝ վստահ լինելու, որ շարունակում եք գոհ մնալ Քաղաքականության գործող տարբերակից։ 

Եզրափակիչ դրույթները

Սույն Քաղաքականությունը տարածվում է միայն սույն Կայքի վրա: «Ավրորա» հիմնադրամը չի վերահսկում եւ պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կայքերի համար, որոնց կարող եք անցնել սույն Կայքում հասանելի հղումների միջոցով:

1-ը մարտի, 2021 թ․