logo
ՓԱԿԵԼMenu
Քարակերտ երկիր

Քարակերտ երկիր

Ստորգետնյա գետեր, հնադարյա ժայթքումների հետքեր, հսկայական հրաբխային խառնարաններ եւ բուժիչ հանքային ջրեր. հայկական լեռնաշխարհի հրաշալիքներն անսահման են։ Միացե՛ք մեզ, մենք կփորձենք անդրադառնալ այս ամենին։